Chú ý! Sau khi xác thực email thì tài khoản gồm email và mật khẩu sẽ quản lý tất cả các đơn hàng / yêu cầu được đặt.