CÔNG TẮC CÂN BẰNG (DX140)
ID: 3460

CÔNG TẮC CÂN BẰNG (DX140)

5.0 (32 đánh giá) | 610 đơn
Giá:
USD $ 0 / 1SET=2ITEMS
Cước Vận Chuyển:

Dự kiến giao hàng: 1 - 3 ngày

Giá Gồm Cước:
USD $ 1.7 (xấp xỉ )
Số Lượng

CỤM CÔNG TẮC CÂN BẰNG DÙNG CHO DOOSAN DX140W ACE / DX140W ACE PLUS(S/N:8141~) (CEWAL,DI,DOM). MADE IN MEXICO. 1SET=2ITEMS. U.S. PAT. 5105059

Chi Tiết Đóng Gói

  • Đơn vị: 1SET=2ITEMS
  • Cân nặng: 0.2 kg
  • Kích cỡ: 6.0 x 8.0 x 6.0 cm

ACTUATOR,SWITCH;RAM LOCK & SWITCH,BREAKER/SHEAR FOR ELECTRIC PARTS - CABIN DOOSAN DX140W ACE / DX140W ACE PLUS(S/N:8141~) (CEWAL,DI,DOM). MADE IN MEXICO. 1SET=2ITEMS. U.S. PAT. 5105059

* Sản phẩm này cũng được tìm thấy trong mục:  PHẦN KHÁC, PHẦN BỔ SUNG

  • SWITCH,BREAKER/SHEAR: K1006572
  • ACTUATOR,SWITCH;RAM LOCK: K1002406D30
  • U.S. PAT. 5105059: U.S. PAT. 5105059

Applied Model List

DX140 (CEBAA,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1680 ELECTRIC PARTS - CABIN Image DX140A (CEBAA,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1680 ELECTRIC PARTS - CABIN 1681 ELECTRIC PARTS - CABIN Image DX140R (CEBAI,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1660 ELECTRIC PARTS - CABIN 1661 ELECTRIC PARTS - CABIN 1662 ELECTRIC PARTS - CABIN Image DX140W ACE (CEWAL,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1870 ELECTRIC PARTS - CABIN 1871 ELECTRIC PARTS - CABIN Image DX140W ACE PLUS(S/N:8141~) (CEWAL,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1870 ELECTRIC PARTS - CABIN Image DX140W TIER-II (CEWAA,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1830 ELECTRIC PARTS - CABIN Image DX140W TIER-III (CEWAB,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1880 ELECTRIC PARTS - CABIN Image DX140W-5 (CEWAN,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1840 ELECTRIC PARTS - CONTROL STAND Image DX140W-5K / DX160W-5K(S/N:2485~) (CEWAN,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1850 ELECTRIC PARTS - CONTROL STAND Image DX140WA (CEWAB,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1880 ELECTRIC PARTS - CABIN Image DX210W (CEWAE,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1830 ELECTRIC PARTS - CABIN Image DX210W-5 (CEWBG,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1830 ELECTRIC PARTS - CONTROL STAND Image DX210W-5K (CEWBG,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1810 ELECTRIC PARTS - CONTROL STAND Image DX210WA (CEWAE,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1830 ELECTRIC PARTS - CABIN 1831 ELECTRIC PARTS - CABIN Image DX220LC (HEBE0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1700 ELECTRIC PARTS - CABIN Image DX220LC (TIER-3) (CEBAD,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1690 ELECTRIC PARTS - CABIN Image DX220LCA (CEBAD,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1690 ELECTRIC PARTS - CABIN 1691 ELECTRIC PARTS - CABIN Image DX300LC (CECAA,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1680 ELECTRIC PARTS - CABIN Image DX300LCA (CECAA,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1680 ELECTRIC PARTS - CABIN 1681 ELECTRIC PARTS - CABIN Image DX300LCE (CECEL,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1740 ELECTRIC PARTS - CABIN Image DX340LC (CECAC,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1670 ELECTRIC PARTS - CABIN Image DX350LC (HECC0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1670 ELECTRIC PARTS - CABIN Image DX350LCA / DX360LCA (CECAC,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1670 ELECTRIC PARTS - CABIN 1671 ELECTRIC PARTS - CABIN 1672 ELECTRIC PARTS - CABIN Image DX380LC (CECAD,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1670 ELECTRIC PARTS - CABIN Image DX380LCA (CECAD,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1670 ELECTRIC PARTS - CABIN 1671 ELECTRIC PARTS - CABIN 1672 ELECTRIC PARTS - CABIN Image DX420LC (CECAE,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1720 ELECTRIC PARTS - CABIN Image DX420LCA (CECAE,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1720 ELECTRIC PARTS - CABIN 1721 ELECTRIC PARTS - CABIN 1722 ELECTRIC PARTS - CABIN Image DX480LC (CECAF,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1730 ELECTRIC PARTS - CABIN Image DX480LCA / DX500LCA (CECAF,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1730 ELECTRIC PARTS - CABIN 1731 ELECTRIC PARTS - CABIN 1732 ELECTRIC PARTS - CABIN Image DX520LC (CECAG,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1730 ELECTRIC PARTS - CABIN Image DX520LCA (CECAG,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1730 ELECTRIC PARTS - CABIN 1731 ELECTRIC PARTS - CABIN 1732 ELECTRIC PARTS - CABIN Image DX700LCA (CECAN,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1770 ELECTRIC PARTS - CABIN 1771 ELECTRIC PARTS - CABIN
Có thể bạn quan tâm