MÔ TƠ TẮT MÁY (S130~)
ID: 3074

MÔ TƠ TẮT MÁY (S130~)

4.8 (86 đánh giá) | 1230 đơn
Giá:
USD $ 0 / EA
Cước Vận Chuyển:

Dự kiến giao hàng: 1 - 3 ngày

Giá Gồm Cước:
USD $ 3 (xấp xỉ )
Số Lượng

MÔ TƠ TẮT MÁY DÙNG CHO DOOSAN DD80 / SOLAR 130-V ~ MEGA 400-V SUPER / SOLAR 470LC-V (HELY0,DI,DOM). MADE IN JAPAN.


Chi Tiết Đóng Gói

  • Đơn vị: EA
  • Cân nặng: 1.5 kg
  • Kích cỡ: 5.0 x 15.0 x 20.0 cm

MOTOR,ENGINE STOP FOR ENGINE CONTROL ASS'Y DOOSAN DD80 (HDSE0,DI,DOM) / SOLAR 130-V (HEMS0,DI,DOM) ~ MEGA 400-V SUPER (HLSY0,DI,DOM) / SOLAR 470LC-V (HELY0,DI,DOM). MADE IN JAPAN.

* Sản phẩm này cũng được tìm thấy trong mục:  PHẦN ĐỘNG CƠ, PHẦN KHÁC, PHẦN BỔ SUNG

  • MOTOR,E/G STOP: 2523-9016
  • MOTOR,ENGINE STOP: A234016

Applied Model List

DD80 (HDSE0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1290 ELECTRIC PARTS(2) 1295 ELECTRIC PARTS(2) Image DX140W TIER-II (CEWAA,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1210 ENGINE CONTROL ASS'Y Image DX220LC (HEBE0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1260 ENGINE CONTROL Image MEGA 160-V (HLSI0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1270 ENGINE CONTROL Image MEGA 200-III (HLSH0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1470 ENGINE CONTROL Image MEGA 200-V (HLSQ0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1380 ENGINE CONTROL ASS'Y Image MEGA 250-III (HLSE0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1370 ENGINE CONTROL Image MEGA 250-V (HLSP0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1380 ENGINE CONTROL ASS'Y Image MEGA 250-V SUPER (HLAA0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1330 ENGINE CONTROL ASS'Y Image MEGA 250-V SUPER (S/N 4190~) (HLAB0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1330 ENGINE CONTROL ASS'Y Image MEGA 300-III (HLSD0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1370 ENGINE CONTROL Image MEGA 300-V (S/N 1001~) (HLSM0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1360 ENGINE CONTROL ASS'Y Image MEGA 300-V SUPER (HLAC0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1340 ENGINE CONTROL ASS'Y(TIER-I) 1341 ENGINE CONTROL ASS'Y(TIER-II) Image MEGA 400-III PLUS (HLSG0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1380 ENGINE CONTROL Image MEGA 400-V (HLSN0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1360 ENGINE CONTROL ASS'Y Image MEGA 400-V SUPER (HLSY0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1310 ENGINE CONTROL ASS'Y Image SOLAR 130-V (HEMS0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1200 ENGINE CONTROL ASS'Y Image SOLAR 130W-V(1) (HEWL0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1190 ENGINE CONTROL ASS'Y Image SOLAR 130W-V(2) (HEWL0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1190 ENGINE CONTROL ASS'Y Image SOLAR 140-V (HEBC0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1200 ENGINE CONTROL ASS'Y Image SOLAR 140W-V (HEWT0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1200 ENGINE CONTROL ASS'Y Image SOLAR 170W-V (HEWP0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1200 ENGINE CONTROL ASS'Y Image SOLAR 180W-V (HEWV0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1200 ENGINE CONTROL ASS'Y Image SOLAR 200W-V (HEWM0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1200 ENGINE CONTROL ASS'Y Image SOLAR 210W-V (HEWS0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1200 ENGINE CONTROL ASS'Y Image SOLAR 220LC-V (HEMR0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1290 ENGINE CONTROL ASS'Y Image SOLAR 225LC-V (HEMX0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1300 ENGINE CONTROL ASS'Y Image SOLAR 280LC-III (HELH0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1292 ENGINE CONTROL Image SOLAR 290LC-V (HELP0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1290 ENGINE CONTROL ASS'Y Image SOLAR 300LC-V (HELV0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1300 ENGINE CONTROL ASS'Y (TIER-I) 1301 ENGINE CONTROL ASS'Y (TIER-II) Image SOLAR 330LC-V (HELQ0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1290 ENGINE CONTROL Image SOLAR 360LC-V (HELR0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1290 ENGINE CONTROL Image SOLAR 370LC-V (HELZ0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1290 ENGINE CONTROL Image SOLAR 400LC-V (HELT0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1290 ENGINE CONTROL Image SOLAR 420LC-V (HELX0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1300 ENGINE CONTROL Image SOLAR 450LC-V (HELU0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1290 ENGINE CONTROL Image SOLAR 470LC-V (HELY0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1300 ENGINE CONTROL ASS'Y
Có thể bạn quan tâm